Przepisy gry

1. BOISKO
1.1. Hala sportowa o wymiarach 20×40 metrów.
1.2. Bramki o wymiarach 3m x 2m
1.3. Pole karne w którym bramkarz może łapać piłkę wytyczone półokręgiem o promieniu 6m od słupków bramki
1.4. Punkt karny wyznaczony jest w odległości 9m od środka linii bramkowej
1.5. Przedłużony rzut karny jest w odległości 11m od środka linii bramkowej

2. CZAS GRY
2.1. Czas meczu wynosi 2×12 minut efektywnego gry (gdy piłka jest poza boiskiem, czas gry jest zatrzymany)
2.2. Czas gry mierzony jest przez sędziego stolikowego
2.3. Między połowami 2-minutowa przerwa
2.4. Każda drużyna ma prawo do 1 przerwy na żądanie w czasie meczu. Może o nią poprosić kapitan drużyny sędziego boiskowego, lub kapitan/trener znajdujący się na ławce rezerwowych. Przerwa zostanie przyznana w najszybszym momencie, gdy zawodnicy drużyny są w posiadaniu piłki (gdy zawodnik kontroluje piłkę). Gra wznawiana jest z miejsca, w którym ostatni raz zawodnik kontrolował piłkę przed przerwą na żądanie

3. LICZBA ZAWODNIKÓW
3.1. Przed meczem, kapitan drużyny lub trener, dokonuje wpisu zawodników do protokołu meczowego, każdy zawodnik wpisany do  protokołu ma prawo gry w danym meczu. Gdy zawodnik nie zostanie wpisany do protokołu przed meczem, nie może brać czynnego udziału w spotkaniu.
3.2. Na placu gry przebywa 5 zawodników i tylu zawodników musi rozpocząć mecz (muszą być gotowi do gry)
3.3. W przypadku gdy na boisku zostanie 2 graczy, sędzia przerywa mecz, a spotkanie kończy się przegraną zespołu 0:3 lub wynikiem z boiska, gdy różnica bramek jest większa,
3.4. W przypadku gdy na boisku w trakcie gry przebywał zawodnik nie zgłoszony przed rozgrywkami, sędzia wraz z organizatorem po uprzedniej weryfikacji i sprawdzeniu danych zawodnika, weryfikuje wynik meczu jako walkower, a drużyna w składzie której grał nieuprawniony zawodnik – zostaje wykluczona z dalszych rozgrywek Futsal Ligi.

4. UBIÓR ZAWODNIKÓW
4.1. Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach powinni występować w jednolitych koszulkach oznaczonych numerami, przy czym bramkarz powinien odróżniać się ubiorem od pozostałych zawodników
4.2. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę kapitańską. Jest on jedyną osobą na boisku, która ma prawo do pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią prowadzącym zawody jedynie podczas przerwy w grze
4.3. Dopuszczalnym obuwiem są buty sportowe z płaską podeszwą, przeznaczone do gry na hali

4.4. Każdy zawodnik zgłoszony do Futsal Ligi zobowiązany jest każdorazowo do grania w  koszulce z tym samym numerem, który został podany przez kapitana/trenera przed rozpoczęciem Futsal Ligi.

5. ZMIANY
5.1. Ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne
5.2. Gracze rezerwowi znajdują się za linią boczną na swojej połowie w strefie dla zawodników rezerwowych wyznaczoną przez odpowiednie linie (strefa ławki)
5.3. Przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, dopiero wtedy może wejść jego zmiennik, zmiana odbywa się w strefie dla zawodników rezerwowych (strefie ławki)
5.4. Zawodnik, który nieprawidłowo dokona zmiany, czyli wbiegnie na boisku jeszcze przed tym, jak plac gry opuścił zawodnik zmieniany, zostaje ukarany żółtą kartką

6. ZDOBYCIE BRAMKI
6.1. Bezpośrednio z rozpoczęcia gry, można strzałem na bramkę zdobyć gola
6.2. Z rzutu z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio

7. KARY
7.1. Zawodnicy i drużyny karani będą karami czasowymi
7.2. Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 1 min., karę odbywa w strefie kar za linią boczną na środku boiska przy stoliku sędziego stolikowego. Zawodnik ponownie może wejść na plac po upływie kary lub po utracie przez swoją drużynę bramki.
7.3. Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki, karane będzie automatycznie pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac gry, na który już w tym meczu nie wraca, może jednak zagrać w kolejnym pojedynku ligowym. Drużyna natomiast karana jest 1 min. karą czasową. Wejście zmiennika może nastąpić jak w punkcie 7.2.
7.4. Gracz, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, opuszcza plac gry a drużyna przez 2 min. gra w osłabieniu Po jej upływie skład może uzupełnić inny zawodnik. Zawodnik ukarany jest również bezwzględnym zakazem gry w co najmniej 1 meczu oraz karą pieniężną
7.5. W sytuacji, gdy żółtą kartką ukarany zostanie bramkarz, musi on zejść z boiska na czas odbywania kary, w bramce może go zastąpić zawodnik z pola
7.6  Po otrzymaniu 2 żółtej kartki przez tego samego zawodnika i kolejnej, zawodnik taki nie może  wystąpić w kolejnym meczu swojej drużyny
7.7. Żółtą lub czerwoną kartką za niesportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku
7.8 Sędzia karać będzie również kartkami za notoryczne, głośne przeklinanie na boisku

8. GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE
8.1. Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair-play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy (np. odmowa podania przez zawodnika nazwiska po otrzymaniu kartki, lub wtargnięcia na boisko zawodników / kibiców), sędzia udziela stosownych kar i może przerwać mecz
8.2. Obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem na zawodnika przy piłce
8.3. Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i dyktowany jest za niego rzut wolny oraz w kara indywidualna – wg. uznania sędziego. W sytuacji gdy ma on miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny

9. RZUTY WOLNE
9.1. W zależności od przewinienia mogą być pośrednie lub bezpośrednie.
9.2. Mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza wykonującego ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość 5 metrów. Jest on wtedy wykonywany, wyłącznie na gwizdek sędziego prowadzącego zawody;

10. FAULE DRUŻYNOWE
10.1. W każdej połowie meczu liczone są faule drużyny
10.2. Czwarty i kolejny faul drużyny skutkuje przyznaniem przedłużonego rzutu karnego dla drużyny przeciwnej

11. WZNOWIENIE GRY PO OPUSZCZENIU BOISKA PRZEZ PIŁKĘ
11.1. Rzuty z autu wykonujemy nogą zza lub z linii bocznej, piłka musi być nieruchoma.
11.2. Złe wykonanie rzutu z autu skutkuje przyznaniem piłki drużynie przeciwnej
11.3. Po aucie bramkowym bramkarz wznawia piłkę ręką z pola bramkarskiego w dowolne miejsce na boisku. 
11.4. Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5 m

12.PUNKTACJA
12.1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt.
12.2. Za remis obie drużyny otrzymują 1 pkt.
12.3. Za przegraną drużyna otrzymuje 0 pkt.
12.4. Walkower karany jest przyznaniem 3 pkt drużynie przeciwnej oraz wynikiem 0:3
12.5. O końcowej klasyfikacji decydują kolejno:
– liczba punktów
– bilans bramek strzelonych do straconych
– w przypadku takiego samego bilansu więcej bramek strzelonych
– mecz bezpośredni

13. SĘDZIA
13.1. Decyzje sędziego w czasie meczu są niepodważalne
13.2. Sędzia przekazuje wszelkie spostrzeżenia i uwagi na temat wydarzeń mających miejsce podczas meczów do Organizatora, który na ich podstawie podejmuje rozstrzygające decyzje

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. Nie obowiązuje przepis o spalonym
14.2. Pozostałe przepisy jak w przepisach gry futsal
14.3. Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia konsekwencji za ich nieprzestrzeganie
14.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przepisach po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn